همایش ها و نشست های تخصصی

عنوان : Crash Risk management of Momentum Strategy in Equity Market
سخنران : آقای مهدی حیدری تاریخ : اسفند ماه ۱۳۹۲

18 اسفند 1392


عنوان : مدل مفهومی الگوی توسعه اسلامی- ایرانی
سخنران : مهندس مرتضی نبوی تاریخ : اسفندماه ۱۳۹۲

14 اسفند 1392


عنوان : هدفمندی یارانه ها (انصراف داوطلبانه از یارانه، واقع بینانه؟)
سخنرانان : دکتر مرتضی رییسی - دکتر احمدعلی کیخا - دکتر پویا علاء الدینی تاریخ : ۹۲/۱۲/۱۲

12 اسفند 1392


عنوان : هدفمندی یارانه ها (اصلاح سیستم یارانه نقدی)
سخنرانان : دکتر علی نقی مشایخی - دکتر جعفر قادری - دکتر علی میرزاخانی تاریخ : ۹۲/۱۲/۰۵

5 اسفند 1392


عنوان : هدفمندی یارانه ها (اصلاح قیمت انرژی)
سخنرانان : پروفسور هاشم پسران - پروفسور هادی صالحی اصفهانی - دکتر محمد قاسمی تاریخ : ۹۲/۱۱/۲۸

28 بهمن 1392


عنوان : هدفمندی یارانه ها (حمایت از صاحبان کسب و کار در فرآیند اصلاح قیمت انرژی)
سخنرانان : دکتر حسین عبده تبریزی - دکتر شاپور محمدی - مهندس حسین ساسانی تاریخ : ۹۲/۱۱/۱۵

15 بهمن 1392


عنوان : هدفمندی یارانه ها (جبران رفاهی خانوارهای آسیب‌ پذیر)
سخنرانان : دکتر داوود سوری - دکتر داودد دانش جعفری - دکتر علی دینی ترکمانی تاریخ : ۹۲/۱۱/۱۴

14 بهمن 1392


عنوان : هدفمندی یارانه ها (اصلاح قیمت انرژی)
سخنرانان : دکتر احمد توکلی - دکتر حسین زاده بحرینی - دکتر سیدغلامحسین حسن تاش - دکتر محمد مهدی بهکیش تاریخ : ۹۲/۱۱/۰۷

7 بهمن 1392


عنوان : هدفمندی یارانه ها (برنامه ۵ ساله حمایتی از خانوارهای آسیب‌ پذیر)
سخنرانان : دکتر توکلی - دکتر میدری، دکتر قادری - دکتر فرجادی تاریخ : ۹۲/۱۱/۰۱

1 بهمن 1392