همایش ها و نشست های تخصصی

عنوان : نقش سیاست های اجتماعی در بهبود شاخص های توسعه انسانی
سخنران : دکتر مسعود محمدی الموتی

16 بهمن 1396

 


عنوان : The Impact of Chinese Techinical Barriers to trade on its Manufacturing Import
سخنران : دکتر مهدی قدسی

4 دی 1396

 


عنوان : تخطی اعضای اوپک از سهمیه بندی
سخنران : دکتر حامد قدوسی

2 دی 1396


عنوان : مالیات بهینه بر انرژی های آلاینده با وجود ناکارایی در بازار مالی"
سخنران : دکتر مهسا جهاندیده

20 آبان 1396


عنوان : طرح پژوهشی "بررسی عملکرد مناطق ویژه ایران در مبادلات گمرکی با استفاده از روش تفاضل در تفاضل"
سخنران : دکتر کوثر یوسفی

13 آبان 1396

 


عنوان : اثرات رفاهی اصلاح یارانه های انرژی
سخنران : دکتر حسین میرزاپور

26 شهریور 1396

 


عنوان : مدیریت زنجیره تأمین پایدار: نگاهی به دستاوردهای اخیر دنیای علم و استراتژی های شرکت های جهانی
سخنران : دکتر محسن ورسه ای

22 شهریور 1396

 


عنوان : طرح پژوهشی "طراحی یک نمودار کنترل دو متغیره برای دو مشخصه کیفی وصفی نامتجانس"
سخنران : دکتر امیرافشین فتاحی

20 شهریور 1396

 


عنوان : طرح پژوهشی "طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه- بسته مبتنی بر رویکرد بهینه سازی استوار"
سخنران : دکتر بابک فرهنگ مقدم

20 شهریور 1396

 


عنوان : بانک چیست و چرا در ایران بانک نداریم؟
سخنران : دکتر پویا ناظران

13 شهریور 1396


عنوان : Innovation Spillover and Merger Decision
سخنران : دکتر مهدیه انتظارخیر

30 مرداد 1396

 


عنوان : Si! Id rather go to school, sir
سخنران : دکتر مهدی مجبوری

30 مرداد 1396

 


عنوان : اثر ارتباط از راه دور (کامپیوتری) با دیگران بر دقت پیش بینی ما از رفتار آنان
سخنران : دکتر مهدی روغنی زاد

23 مرداد 1396

 

 

 


عنوان : چگونه از تحلیل پوشش داده ها برای تخصیص متمرکز منابع استفاده کنیم؟
سخنران : دکتر عادل حاتمی ماربینی

18 مرداد 1396


عنوان : ارزیابی عملکرد شرکت های تحقیق و توسعه
سخنران : پگاه خوشنویس

18 مرداد 1396

 


عنوان : ممنوعیت فروش سیگار الکترونیکی به افراد زیر سن قانونی و ممنوعیت سیگار کشیدن در میان دانش آموزان دبیرستانی
سخنران : دکتر رهی ابوک

17 مرداد 1396


عنوان : رابطه بین نااطمینانی و سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز
سخنران : دکتر مهدی صادق زاده

4 اردیبهشت 1396