همایش ها و نشست های تخصصی
کارگاه‌های برگزار شده در سال: ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۶ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰
عنوان : کارگاه آموزشی حساب های کلان - پایه
مدرس: ابوالفضل خاوری نژاد تاریخ : ۹۳/۰۶/۱۰

 


عنوان : کارگاه آموزشی حساب های کلان - پیشرفته
مدرس: ابوالفضل خاوری نژاد تاریخ : ۹۳/۰۸/۰۴