همایش ها و نشست های تخصصی
کارگاه‌های برگزار شده در سال: ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۶ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰
عنوان : سرمایه گذاری خصوصی و خرید اهرمی
مدرس : دکتر مهدی راستاد تاریخ : ۹۶/۰۵/۱۵ - ۹۶/۰۵/۱۶

 


عنوان : مدل های بازار کار مبتنی بر نظریه جستجو
سخنران : دکتر روح اله اسکندری تاریخ : ۹۶/۰۵/۲۱ - ۹۶/۰۵/۲۲

 


عنوان : مدل های بازار کار مبتنی بر نظریه جستجو
سخنران : دکتر سیدمحمدرضا داودالحسینی تاریخ : ۹۶/۱۰/۳۰ - ۹۶/۱۱/۰۱