همایش ها و نشست های تخصصی


فرم ثبت نام مشارکت کارگاه ها

علاقمندان محترم مشارکت در کارگاه ها می توانند عناوین یا موضوعات پیشنهادی خود را در خصوص کارگاه ها به آدرس ایمیل Conference@imps.ac.ir ارسال نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 22802706 تماس حاصل نمایید.

نام و نام خانوادگی :

*


آخرین مدرک تحصیلی:


رشته تحصیلی :


دانشگاه محل تحصیل :


سمت یا زمینه فعالیت :


محل خدمت :


شماره تماس :


شماره فکس :


شماره همراه :

*


عناوین درخواستی جهت برگزاری کارگاه:


پست الکترونیک :


محل درج رزومه :


سرفصل های مطالب و رئوس کارگاه: