همایش ها و نشست های تخصصی

حقوق کاربردی دعاوی بانکی
تاریخ برگزاری: اسفند 1397
http://ws.mbri.ac.ir

مدیریت کمپین های بازاریابی و طرح های وفاداری در بستر سامانه های بانکداری: رویکرد بی درنگ
تاریخ برگزاری: اسفند 1397 http://ws.mbri.ac.ir

بررسی تطبیقی استانداردهای حسابداری ایران و بین الملل
تاریخ برگزاری: بهمن و اسفند 1397 http://ws.mbri.ac.ir

سنجش رویکرد عملیاتی با رویکرد مدل سازی
تاریخ برگزاری: بهمن و اسفند 1397 http://ws.mbri.ac.ir

مقدماتی بر هوش مالی و سرمایه گذاری در بازارهای مالی با تأکید بر بازار سرمایه
تاریخ برگزاری: آذر ماه 1397 http://ws.mbri.ac.ir

ارزش گذاری ارزهای رمز نگاری شده و بلاک چین
تاریخ برگزاری: بهمن و اسفند 1397 http://ws.mbri.ac.ir

DevOps و اثرات آن در توسعه سریع و کم هزینه محصول
تاریخ برگزاری: بهمن و اسفند 1397 http://ws.mbri.ac.ir

یادگیری ماشین بر بستر کلان داده و کاربردهای آن در صنعت بانکی
تاریخ برگزاری: بهمن و اسفند 1397 http://ws.mbri.ac.ir