همایش ها و نشست های تخصصی


دومین کنفرانس اقتصاد ایران صبح شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ با خوش آمدگویی رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و رئیس کنفرانس آغاز به کار کرد. در این کنفرانس برای نخستین بار حوزه‌های مختلفِ اقتصاد کلان، پولی، ارزی، بودجه‌ای، مالیاتی، تجاری، صندوق توسعه ملی، نظام بانکی، بازار کار، بازار انرژی، تامین مالی پروژه‌های عمرانی، بخش‌های اقتصادی، نظام حقوقی اقتصاد، اقتصاد غیررسمی، محیط کسب‌وکار، تعامل با جهان و فقر و توزیع درآمد در نشست‌های جداگانه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در هر حوزه، توصیه‌های سیاستی مشخص ارائه شد.
دومین کنفرانس اقتصاد ایران صبح شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ با خوش آمدگویی رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و رئیس کنفرانس آغاز به کار کرد. در این کنفرانس برای نخستین بار حوزه‌های مختلفِ اقتصاد کلان، پولی، ارزی، بودجه‌ای، مالیاتی، تجاری، صندوق توسعه ملی، نظام بانکی، بازار کار، بازار انرژی، تامین مالی پروژه‌های عمرانی، بخش‌های اقتصادی، نظام حقوقی اقتصاد، اقتصاد غیررسمی، محیط کسب‌وکار، تعامل با جهان و فقر و توزیع درآمد در نشست‌های جداگانه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در هر حوزه، توصیه‌های سیاستی مشخص ارائه شد.
 ١٤:١٤ - 1400/10/11 - نظرات : ٠متن کامل >>