همایش ها و نشست های تخصصی


کارگاه آموزشی ۲ روزه "مدل های بازار کار مبتنی نظریه جست و جو" در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۳۰ دی ماه و ۱ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ برگزار شد.
کارگاه آموزشی ۲ روزه "مدل های بازار کار مبتنی نظریه جست و جو" در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۳۰ دی ماه و ۱ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ برگزار شد.
 ١٤:٤٧ - 1400/10/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آموزشی ۲ روزه "مدل های بازار کار مبتنی بر نظریه جستجو" در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۲۱ و ۲۲ مرداد ماه سال ۱۳۹۶ برگزار شد.
کارگاه آموزشی ۲ روزه "مدل های بازار کار مبتنی بر نظریه جستجو" در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۲۱ و ۲۲ مرداد ماه سال ۱۳۹۶ برگزار شد.
 ١٤:٤٧ - 1400/10/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آموزشی ۲ روزه "سرمایه گذاری خصوصی و خرید اهرمی" در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ ۱۵ و ۱۶ مرداد ماه سال ۱۳۹۶ برگزار شد.
کارگاه آموزشی ۲ روزه "سرمایه گذاری خصوصی و خرید اهرمی" در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ ۱۵ و ۱۶ مرداد ماه سال ۱۳۹۶ برگزار شد.
 ١٤:٤٧ - 1400/10/11 - نظرات : ٠متن کامل >>