همایش ها و نشست های تخصصی

بررسی وضعیت توسعه ای استان آذربایجان غربی و عدم تعادل های درون منطقه ای
سخنرانان: دکتر حسین سپهری، دکتر میرنجف موسوی
دبیر جلسه: دکتر حسین نوری نیا

9 مهر 1401


ریزگردها و آلودگی هوا
سخنرانان: دکتر علی درویش بلورانی، دکتر جمال محمدولی سامانی
اعضای پنل: دکتر علی محمد طهماسبی بیرگانی، دکترسیدمحمدتقی رئیس السادات
دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی

21 شهریور 1401


بررسی وضعیت توسعه ای استان اردبیل و عدم تعادل های درون منطقه ای
سخنرانان: دکتر داود شایقی، مهندس غلامرضا خوش زاد
دبیر جلسه: دکتر حسین نوری نیا

19 شهریور 1401


تشکیل «بانک آب» ضرورتی برای مدیریت منابع آب زیرزمینی در کشور
سخنران: دکتر خلیل کلانتری
دبیر جلسه: دکتر حسین نوری نیا

7 شهریور 1401


بررسی وضعیت توسعه ای استان آذربایجان شرقی و عدم تعادل های درون منطقه ای
سخنرانان: محمد فرشکاران، بهارک نصر
دبیر جلسه: دکتر حسین نوری نیا

22 مرداد 1401


ارائه نتایج طرح پژوهشی "طراحی چارچوب مناسب سیاست گذاری پولی برای کنترل تورم در شرایط نامتعارف تحریم و ناترازی بودجه"
مجری طرح: دکتر ایلناز ابراهیمی
دبیر جلسه: مهرداد علیمرادی

15 تیر 1401


چالش گاز طبیعی در کشور: آینده گاز و راهکارهای پیشنهادی
سخنران: دکتر حامد حوری جعفری
اعضای پنل: دکتر مهران امیرمعینی، مهندس محمدرضا کثیری
دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی

6 تیر 1401


آرایش سازمانی پیشبرد استراتژی توسعه صنعتی
سخنران: دکتر حسین رجب پور
عضو پنل: دکتر حجت الله میرزایی
دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی

30 خرداد 1401


استراتژی توسعه صنعتی کشور
سخنرانان: برزین جعفر تاش، دکتر سید حبیب الله طباطبائیان
عضو پنل: دکتر حمیدرضا فرتوک زاده
دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی

23 خرداد 1401


معرفی مدل برنامه ریزی مالی ایران با تمرکز بر فقر و نابرابری
نشست هم اندیشی گروه پژوهشی اقتصاد کلان، سیاستگذاری پولی و مالی

21 اردیبهشت 1401


بحران روسیه و اوکراین و تأثیر آن بر نوسانات قیمت های جهانی و بازار محصولات کشاورزی ایران
سخنران: دکتر علی کیانی راد
اعضای پنل: دکتر مرتضی تهامی پور، دکتر امید گیلانپور، دکتر زکریا فرج زاده
دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی

19 اردیبهشت 1401


تحلیل حقوقی قواعد حاکم بر مدیریت شرکت ها بر اساس مقررات حاکمیت شرکتی در حقوق ایران
سخنران: دکتر علی حیاتی

29 فروردین 1401


آسیب شناسی رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر موانع و چالش های تشکیل سرمایه ثابت
نشست هم اندیشی گروه پژوهشی اقتصاد کلان، سیاستگذاری پولی و مالی

24 فروردین 1401