دورکاری و بررسی آثار کرونا بر کسب و کارها

خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
 
سخنرانان: دکتر علی داوری، مهندس علیرضا میربلوک
 
تاریخ: دوشنبه 12 آبان 1399 ساعت 14 لی 16
 
 

http://conference.imps.ac.ir/News/1/507
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان