نشست های برگزار شده در سال 96

نشست های برگزار شده در سال: 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400
عنوان : رابطه بین نااطمینانی و سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز
سخنران : دکتر مهدی صادق زاده
تاریخ : 96/02/04
 

عنوان : ممنوعیت فروش سیگار الکترونیکی به افراد زیر سن قانونی و ممنوعیت سیگار کشیدن در میان دانش آموزان دبیرستانی
سخنران : دکتر رهی ابوک
تاریخ : 96/05/17
 

عنوان : چگونه از تحلیل پوشش داده ها برای تخصیص متمرکز منابع استفاده کنیم؟
سخنران : دکتر عادل حاتمی ماربینی
تاریخ : 96/05/18
 

عنوان : ارزیابی عملکرد شرکت های تحقیق و توسعه
سخنران : پگاه خوشنویس
تاریخ : 96/05/18
 

عنوان : اثر ارتباط از راه دور (کامپیوتری) با دیگران بر دقت پیش بینی ما از رفتار آنان
سخنران : دکتر مهدی روغنی زاد
تاریخ : 96/05/23
 

عنوان : Si! I'd rather go to school, sir
سخنران : دکتر مهدی مجبوری
تاریخ : 96/05/30
 

عنوان : Innovation Spillover and Merger Decision
سخنران :  دکتر مهدیه انتظارخیر
تاریخ : 96/05/30
 

عنوان : بانک چیست و چرا در ایران بانک نداریم؟
سخنران : دکتر پویا ناظران
تاریخ : 96/06/13
 

عنوان : طرح پژوهشی "طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه- بسته مبتنی بر رویکرد بهینه سازی استوار"
سخنران : دکتر بابک فرهنگ مقدم
تاریخ : 96/06/20
     

عنوان : مدیریت زنجیره تأمین پایدار: نگاهی به دستاوردهای اخیر دنیای علم و استراتژی های شرکت های جهانی
سخنران : دکتر محسن ورسه ای
تاریخ : 96/06/22
 

عنوان : طرح پژوهشی "طراحی یک نمودار کنترل دو متغیره برای دو مشخصه کیفی وصفی نامتجانس"
سخنران : دکتر امیرافشین فتاحی
تاریخ : 96/06/20
     

عنوان : اثرات رفاهی اصلاح یارانه های انرژی
سخنران : دکتر حسین میرزاپور
تاریخ : 96/06/26
 

عنوان : طرح پژوهشی "بررسی عملکرد مناطق ویژه ایران در مبادلات گمرکی با استفاده از روش تفاضل در تفاضل"
سخنران : دکتر کوثر یوسفی
تاریخ : 96/08/13
     

عنوان : مالیات بهینه بر انرژی های آلاینده با وجود ناکارایی در بازار مالی"
سخنران : دکتر مهسا جهاندیده
تاریخ : 96/08/20
         

عنوان : تخطی اعضای اوپک از سهمیه بندی
سخنران : دکتر حامد قدوسی
تاریخ : 96/10/02
         

عنوان : The Impact of Chinese Techinical Barriers to trade on its Manufacturing Import
سخنران : دکتر مهدی قدسی
تاریخ : 96/10/04
 

عنوان : نقش سیاست های اجتماعی در بهبود شاخص های توسعه انسانی
سخنران : دکتر مسعود محمدی الموتی
تاریخ : 96/11/16
   

http://conference.imps.ac.ir/conference//169
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان