خانه / کارگاه های آموزشی / کارگاه های برگزار شده

فیلم کارگاه ( ادوار تجاری درون زا - مفاهیم و ابعاد نظری)

http://conference.imps.ac.ir/kargah//538
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان