رکود و تورم کرونایی در ایران

خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
 
سخنرانان: داود خانی، مهران بهنیا
اعضای پنل: دکتر موسی شهبازی غیاثی
تاریخ: دوشنبه 24 آذر 1399 ساعت 14 الی 16
 
 

http://conference.imps.ac.ir/News/1/512
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان