نشست های برگزار شده در سال 1395

نشست های برگزار شده در سال: 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400


عنوان : توسعه بنگاه های کوچک و متوسط، بر اساس تجربه ایتالیا
سخنران : آندریا گلدستین (Mr. Andrea Goldstein)
تاریخ : 95/01/25
   

عنوان : یافته ­های اولیه گزارش تورم زمستان 1394
سخنران : دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسه
تاریخ : 95/02/06
       

عنوان : کاربردهای پایگاه رفاه ایرانیان (بانک اطلاعاتی خانوارها)
سخنران : علیرضا عبدالله زاده
تاریخ : 95/03/24
   

عنوان : تأثیر شوک های درآمدی بر روی نرخ خشونت علیه زنان در خانواده
سخنران : زینب گل محمدیان
تاریخ : 95/05/04
 

عنوان : اصلاح نظام بانکی
سخنرانان : دکتر سیدعلی مدنی زاده، امینه محمودزاده
تاریخ : 95/05/06
   

عنوان : پول دیجیتال و تکنولوژی زنجیره الواح
سخنران : دکتر محمد طبیبیان
تاریخ : 95/05/25
       

عنوان : اثر نوآوری بر ادغام شرکت ها
سخنران : مهدیه انتظارخیر
تاریخ : 95/05/30
 

عنوان : اولین نشست تخصیص بهینه گاز کشور به مصارف مختلف
سخنران : دکتر مهدی عسلی
تاریخ : 95/06/06
   

عنوان :اولین نشست از سلسله نشست های "بررسی تجارب توسعه در کشور چین"
سخنران : دکتر داود دانش جعفری، دکتر فریدون وردی نژاد
تاریخ : 95/06/08
 
 

عنوان : چشم انداز تورم و بررسی رابطه تورم با نقدینگی
سخنرانان : دکتر سیداحمدرضا جلالی نائینی، آقایان سعید بیات و علی بهادر، خانم صدف یلی نژاد
تاریخ : 95/06/09
   

عنوان :اثر افشای اطلاعات ثبت اختراع بر احتمال و کیفیت سرمایه گذاری خطر پذیر
سخنران : دکتر پویان خشابی
تاریخ : 95/06/10
   

عنوان : رموز پیش بینی های مالی و اقتصادی
سخنران : علی حبیب نیا
تاریخ : 95/06/13
   

عنوان : ارتقاء تصمیم گیری گروهی در سازمان ها
سخنران : دکتر گلچهره سهراب
تاریخ : 95/06/17
   

عنوان : عوامل موثر بر تاخیر و معوقه شدن پرداخت های دولت: نتایجی از تجربه کشورهای اتحادیه اروپا 
سخنران : دکتر هادی صالحی اصفهانی
تاریخ : 95/07/03
 

عنوان : دومین نشست از سلسله نشست های "بررسی تجارب توسعه در کشور چین"
سخنران : دکتر مهدی عسلی، محیا مشیدی، مسعود کمالی اردکانی
 
تاریخ : 95/07/26
 

عنوان : بررسی ابعاد غیرخطی منافع اقتصادی - زیست محیطی مسئله مدیریت آلودگی دریاچه
سخنران : دکتر سعیدمحمدیان مقایر
تاریخ : 95/09/17
 

عنوان : سومین نشست از سلسله نشست های "بررسی تجارب توسعه در کشور چین" (سیاست خارجی)
 
سخنرانان : دکتر بهزاد شاهنده - دکتر محسن شریعتی نیا
تاریخ : 95/09/29
 

عنوان : چهارمین نشست از سلسله نشست های "بررسی تجارب توسعه در کشور چین" (کشاورزی) 
 
سخنران :دکتر محمدحسین عمادی
تاریخ : 95/10/06
 

عنوان : تأثیر جایگزینی و همکاری بین رسانه ای بر روی استراتژی بازاریابی به منظور معرفی محصولات جدید
سخنران :خانم دکتر وحیده سادات عابدی
تاریخ : 95/10/13
 

عنوان : توانمندسازی دولت و توسعه اقتصادی
سخنران : خانم معصومه خندان
تاریخ : 95/10/14
   

عنوان : سیاست گذاری با کل پولی: حجم نقدینگی یا حجم پول
سخنران : دکتر پویا جبل عاملی
تاریخ : 95/10/18
   

عنوان : مطالعات جامع و یکپارچه برنامه ریزی انرژی کشور تا افق 1420 
سخنران : پژوهشکده انرژی وزارت نیرو 
تاریخ : 95/11/18
   

عنوان : ارزیابی اثرات درونزای هدفمندسازی یارانه ها بر توزیع درآمدها در ایران
سخنران : دکتر علی مزیکی
تاریخ : 95/12/09
   

http://conference.imps.ac.ir/conference//181
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان