بررسی موافقت نامه تسهیل تجارت (TFA)

خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
 
سخنرانان: دکتر مهدی بخشنده و دکتر مجتبی شیشه چی ها
 
تاریخ: 1398/09/11 ساعت 14 الی 17
 
 

http://conference.imps.ac.ir/News/1/462
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان