نشست های برگزار شده در سال 93

نشست های برگزار شده در سال: 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400

 

عنوان :  طراحی نظام جامع اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های عمومی بهره‌وری به تفکیک بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران
سخنران : دکتر علیرضا امینی
تاریخ : 93/02/01
     

عنوان :  ارزیابی وضعیت تولید در اقتصاد کشور
سخنران : ابوالفضل خاوری نژاد
تاریخ : 93/02/02
     

عنوان :  ارزیابی وضعیت صنعت و مصارف انرژی در بخش صنعت
سخنران : دکتر مهدی فدایی
تاریخ : 93/02/03
       

عنوان : بررسی صندوق‌های ثروت ملی در ایران و جهان
سخنران : دکتر مسعود نیلی
تاریخ : 93/02/04
     

عنوان :  بررسی ماهیت رکود و سیاست های مناسب خروج از رکود
سخنران : دکتر مسعود نیلی
تاریخ : 93/03/03
     

عنوان : راهکارهای خروج از رکود تورمی
سخنرانان : دکتر سیدعلی مدنی زاده - دکتر محمدحسین رحمتی
تاریخ : 93/03/04
     

عنوان :  درآمدی بر موانع و پیشرانه های نوآوری مالی در ایران
سخنران : دکتر حامد قدوسی
تاریخ : 93/04/16
     

عنوان : چشم انداز نفت و گاز در ایران و جهان؛ با تأکید بر بخش نفت
سخنرانان : دکتر مهدی عسلی - مهندس سید غلامحسین حسنتاش
تاریخ : 93/04/23
   

عنوان :  چشم انداز نفت و گاز در ایران و جهان؛ با تأکید بر بخش گاز
سخنرانان : دکتر مهدی عسلی - دکتر نرسی قربان
تاریخ : 93/04/30
   

عنوان : بررسی و مفهوم سازی شبکه ملی پژوهش برنامه ریزی و توسعه کشور
سخنران : دکتر مهدی مرتضوی
تاریخ : 93/05/01
       

عنوان :  بحران آب و ارائه راهکار جهت برون رفت
سخنران : مهندس محمد کیافر
تاریخ : 93/05/13
   

عنوان : هدفمندی یارانه ها و اصلاح بازار انرژی
سخنران : دکتر علی شمس اردکانی - دکتر شهریار عامری - دکتر هادی صالحی اصفهانی -  دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، دکتر احمد میدری و دکتر محمدحسین حسین زاده بحرینی
تاریخ : 93/06/03
   

عنوان :  بررسی اثرات خمس و زکات بر رفع فقر و طراحی ساز وکار پیاده سازی خمس و زکات در نظام مالیاتی و نحوه بازتوزیع آن با تاکید بر الگوی اسلامی-ایرانی
سخنران : دکتر احمد شعبانی
تاریخ : 93/07/23
   

عنوان : آنالیز رشد اقتصادی ایران و برآورد اثر تحریم
سخنران : ابوالفضل خاوری نژاد
تاریخ : 93/08/05
   

عنوان :  ارزیابی اثرات درونزای هدفمندی یارانه ها بر توزیع درآمد و رفاه در ایران
سخنران : دکتر علی مزیکی
تاریخ : 93/08/26
   

عنوان : مفهوم شناسی و گونه شناسی عدالت اقتصادی (از دیدگاه قرآن کریم) و تبیین چارچوب های ارزیابی و تبیین شاخص گذاری آن در جهموری اسلامی ایران
سخنران : دکتر سیدمحمدرضا سید نورانی
تاریخ : 93/09/12
   

عنوان :  تدوین بسته اجرایی صنعت نفت و گاز برای برنامه پنجم توسعه کشور
سخنران : دکتر اکبر ترکان
تاریخ : 93/10/28
   

عنوان : تحولات رفاه خانوار در ایران
سخنرانان : شکوفه قصوری - دکتر علی مزیکی
تاریخ : 93/12/04
       

http://conference.imps.ac.ir/conference//212
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان