خانه / کارگاه های آموزشی / کارگاه های برگزار شده

فیلم کارگاه مقدمه ای بر مدلسازی عامل محور و کاربرد آن در علم اقتصاد

http://conference.imps.ac.ir/kargah//569
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان