شیوه حمایت از تأمین کالای اساسی با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور

خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
 
سخنرانان: دکتر عباس تابش، دکتر یزدان سیف، عباس قبادی
اعضای پنل: متعاقبا اعلام می گردد
تاریخ: 1398/04/31 ساعت 14 الی 16:30
 
 

http://conference.imps.ac.ir/News/1/434
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان