فیلم نشست (ریشه یابی جنبه های مدیریتی بحران مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های تعاونی غیر مجاز)

http://conference.imps.ac.ir/conference//541
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان