نشست های برگزار شده در سال 1400

نشست های برگزار شده در سال: 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400

عنوان: چالش تأمین مالی در اقتصاد ایران
سخنران: حسین باستانزاد / اعضای پنل: دکتر سید احمد رضا جلالی نائینی، محمد هادی مهدویان / دبیر جلسه: دکتر سید احمد رضا جلالی نائینی
تاریخ : 1400/07/21

   
 
 
 


 

 

عنوان: واکسیناسیون دانش آموزان و بازگشایی مدارس
سخنرانان: دکتر مسعود یونسیان، دکتر اعظم گودرزی / عضو پنل: دکتر سید حامد حسینی/ دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی
تاریخ : 1400/07/19

 
 
 
 


 

 

عنوان: آسیب شناسی الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی در ایران: وضعیت پایدار تصادفی یا غیر تصادفی؟
سخنران: دکتر حسین توکلیان / اعضای پنل: دکتر سید احمد رضا جلالی نائینی، دکتر کوثر یوسفی، شهبد صیقلانی/ دبیر جلسه: دکتر سید احمد رضا جلالی نائینی
تاریخ : 1400/06/10

 
 
 
 


 

 

عنوان: ارائه نتایج طرح پژوهشی "جعبه ابزار پیش بینی تورم با استفاده از ابزارهای اقتصاد سنجی)
سخنران: دکتر سجاد ابراهیمی / دبیر جلسه: دکتر مهرداد علیمرادی
تاریخ : 1400/06/01

 
 
 
 
 

 

 

عنوان: مرور مختصری بر اقتصاد کودک و یافته هایی از ایران
سخنران: دکتر محمد علی مختاری/ اعضای پنل: دکتر یدالله دادگر، دکتر محمد وصال، دکتر علی مزیکی، دکتر سید حسین سجادی فر / دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی
تاریخ : 1400/05/25

 

 
 
 

 

 

عنوان: سیاست گذاری پولی و ثبات مالی
سخنران: دکتر مهدی هادیان/ اعضای پنل: دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی، محمد هادی مهدویان / دبیر جلسه: دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی
تاریخ : 1400/04/16

 
 
 
 

 

 

عنوان: اهداف و استقلال بانک مرکزی: بررسی طرح قانون بانک مرکزی
سخنرانان: دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی، دکتر فرهاد نیلی، دکتر کامران ندری، محمد هادی مهدویان/ دبیر جلسه: دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی
تاریخ : 1400/04/02

 
 
 عنوان: بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی
سخنرانان: مهندس حسن عباسزاده، دکتر حسینعلی زادمهر، مهندس سید رضا حسینی/ دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی
تاریخ : 1400/02/27

 
 
 


 

عنوان: ارائه نتایج طرح پژوهشی " آسیب شناسی صندوق های تعاونی و موسسه های مالی و اعتباری غیر مجاز (از بعد مدیریتی)"
سخنرانان: دکتر مهدی رسولی قهرودی، فربد فخرالدین/ دبیر جلسه: مهرداد علیمرادی
تاریخ : 1400/02/20

 
 
 
 

 

 

عنوان: بهبود مستمر فرآیندها با رویکرد کایزن در سازمان های دولتی (مروری بر تجارب سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)
سخنرانان: دکتر بابک زنده دل نوبری، دکتر علی اکبر عاکف، مهندس رضا پورخردمند/ دبیر جلسه: دکتر علی متوسلی
تاریخ : 1400/01/30

 
 
 

 

http://conference.imps.ac.ir/conference//549
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان