نشست علمی تخصصی "اقتصاد، فرهنگ و خیزش عوام گرایی راست" برگزار شد.

نشست علمی تخصصی "اقتصاد، فرهنگ و خیزش عوام گرایی راست" با سخنرانی آقای نوید رئیسی و با حضور جمعی از پژوهشگران و متخصصان این حوزه در روز دوشنبه مورخ 1397/11/08 در محل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد.

 

http://conference.imps.ac.ir/News/1/313
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان