نشست علمی تخصصی Finding the most influential group in a complex network با سخنرانی دکتر فواد مهدوی پژوه برگزار شد.

نشست علمی تخصصی Finding the most influential group in a complex network با سخنرانی دکتر فواد مهدوی پژوه  و با حضور جمعی از پژوهشگران و متخصصان این حوزه در روز چهارشنبه مورخ 1397/10/12 در محل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد.

http://conference.imps.ac.ir/News/1/268
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان