نشست علمی تخصصی Bank Capital Structure and the Impact of National Culture and CEO Power on Bank Risk: Evidence of International Banks با سخنرانی دکتر ایلناز کاشفی پور برگزار شد.

نشست علمی تخصصی Bank Capital Structure and the Impact of National Culture and CEO Power on Bank Risk: Evidence of International Banks  با سخنرانی دکتر ایلناز کاشفی پور و با حضور جمعی از پژوهشگران و متخصصان این حوزه در روز دوشنبه مورخ 1397/09/26 در محل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد.

 

 

http://conference.imps.ac.ir/News/1/265
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان