نشست علمی تخصصی Smart Contract با سخنرانی دکتر محمد امین صادقی برگزار شد.

نشست علمی تخصصی Smart Contract  با سخنرانی دکتر محمد امین صادقی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) و با حضور جمعی از پژوهشگران و متخصصان این حوزه در روز شنبه مورخ 1397/07/28 در محل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد.

http://conference.imps.ac.ir/News/1/239
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان