خانه / کارگاه های آموزشی / کارگاه های برگزار شده

کارگاه های برگزار شده در سال 96

کارگاه های برگزار شده در سال: 1400 1399 1398 1396 1393 1392

عنوان : سرمایه گذاری خصوصی و خرید اهرمی
مدرس : دکتر مهدی راستاد
تاریخ : 96/05/15 - 96/05/16

عنوان : مدل های بازار کار مبتنی بر نظریه جستجو
سخنران : دکتر روح اله اسکندری 
تاریخ : 96/05/21 - 96/05/22

عنوان : مدل های بازار کار مبتنی بر نظریه جستجو
سخنران : دکتر سیدمحمدرضا داودالحسینی
تاریخ : 96/10/30 - 96/11/01

http://conference.imps.ac.ir/kargah//227
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان