راهکارهای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت

خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
 

سخنرانان: دکتر محمد وصال، احمد زمانی

عضو پنل: دکتر علی نصیری اقدم

تاریخ: دوشنبه 26 مهر ماه ساعت 14 الی 16
 
 

http://conference.imps.ac.ir/News/1/581
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان