نشست های برگزار شده در سال 92

نشست های برگزار شده در سال: 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400


عنوان : هدفمندی یارانه ها (برنامه 5 ساله حمایتی از خانوارهای آسیب‌ پذیر)
سخنرانان : دکتر توکلی - دکتر میدری، دکتر قادری - دکتر فرجادی
تاریخ : 92/11/01
     

عنوان : هدفمندی یارانه ها (اصلاح قیمت انرژی)
سخنرانان : دکتر احمد توکلی - دکتر حسین زاده بحرینی -  دکتر سیدغلامحسین حسن تاش - دکتر محمد مهدی بهکیش
تاریخ : 92/11/07
     
 
 
عنوان : هدفمندی یارانه ها (جبران رفاهی خانوارهای آسیب‌ پذیر)
سخنرانان : دکتر داوود سوری - دکتر داودد دانش جعفری - دکتر علی دینی ترکمانی
تاریخ : 92/11/14
     

عنوان : هدفمندی یارانه ها (حمایت از صاحبان کسب و کار در فرآیند اصلاح قیمت انرژی)
سخنرانان : دکتر حسین عبده تبریزی - دکتر شاپور محمدی - مهندس حسین ساسانی
تاریخ : 92/11/15
     
 
عنوان : هدفمندی یارانه ها (اصلاح قیمت انرژی)
سخنرانان : پروفسور هاشم پسران - پروفسور هادی صالحی اصفهانی - دکتر محمد قاسمی
تاریخ : 92/11/28
     
 
عنوان : هدفمندی یارانه ها (اصلاح سیستم یارانه نقدی)
سخنرانان : دکتر علی نقی مشایخی - دکتر جعفر قادری - دکتر علی میرزاخانی
تاریخ : 92/12/05
     
 
عنوان : هدفمندی یارانه ها (انصراف داوطلبانه از یارانه، واقع بینانه؟)
سخنرانان : دکتر مرتضی رییسی -  دکتر احمدعلی کیخا - دکتر پویا علاء الدینی
تاریخ : 92/12/12
     
 
عنوان : مدل مفهومی الگوی توسعه اسلامی- ایرانی
سخنران : مهندس مرتضی نبوی
تاریخ : اسفندماه 1392
       
 
عنوان : Crash Risk management of Momentum Strategy in Equity Market
سخنران : آقای مهدی حیدری
تاریخ : اسفند ماه 1392
         

http://conference.imps.ac.ir/conference//215
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان