فیلم نشست بررسی عملکرد نقش های هیئت مدیره شرکت های دولتی با تاثیر بر ویژگی های ساختاری و محتوایی

http://conference.imps.ac.ir/conference//516
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان