لابراتوار ( حل و تخمین الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا نامعین با استفاده از نرم افزار: Matlab)

 
 
مدرسان: دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی، دکتر محمد امین نادریان
 
تاریخ: 1399/11/20 ساعت 14:30 الی 17
 
 

http://conference.imps.ac.ir/News/1/526
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان