نشست های برگزار شده در سال 94

نشست های برگزار شده در سال: 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400

 

عنوان : هماهنگی و تلفیق برنامه های عملیاتی برنامه پنجم توسعه
سخنران : دکتر اسفندیار جهانگرد
تاریخ : 94/02/08
   

عنوان :  بررسی وضعیت بازار کار
سخنران : مهران بهنیا
تاریخ : 94/02/28
   

عنوان :  تدوین برنامه عملیاتی توسعه بخش گردشگری در برنامه پنجم توسعه
سخنران : دکتر حمید ضرغام بروجنی
تاریخ : 94/03/20
 

عنوان :  طراحی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) اقتصاد ایران
سخنرانان : دکتر حمید کردبچه، دکتر انوشیروان تقی پور
تاریخ : 94/03/25
       

عنوان :  چشم انداز صنعت پتروشیمی و سیاستگذاری نرخ خوراک
سخنران : دکتر حسینعلی زادمهر
تاریخ : 94/05/19
 

عنوان :  چشم‌انداز اقتصاد جهان تا سال 2050 و جایگاه ایران
سخنران : دکتر محمد علی کاشفی
تاریخ : 94/05/26
   

عنوان :  جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی
سخنران : دکتر علی پناهی
تاریخ : 94/06/04
   

عنوان :  ملاحظاتی در مورد تاریخ تحول اندیشه علمی
سخنران : دکتر محمد طبیبیان
تاریخ : 94/06/16
   

عنوان :  اثرات رفع تحریم بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران (با تأکید بر سیاست های پس از تحریم)
سخنرانان : مهندس رکن الدین جوادی،  مهندس احمد داودی، دکتر مهدی عسلی
تاریخ : 94/07/20
 

عنوان :  آسیب شناسی سیاست های حمایتی بخش کشاورزی با تأکید بر خرید تضمینی
سخنرانان : دکتر سید حمید پورمحمدی، دکتر علی کیانی راد، عبدالرضا کریم پور ملکشاه، حمید آذرمند
تاریخ : 94/08/04
   

عنوان :  برآورد سرمایه گذاری مورد نیاز به منظور دستیابی به اهداف رشد برنامه ششم توسعه
سخنرانان : دکتر علی آقا محمدی، دکتر محمد قاسمی، دکتر سید مهدی برکچیان ، دکتر علیرضا امینی
تاریخ : 94/08/18
   

عنوان :  سیاست های حمایتی بخش کشاورزی
سخنرانان :  دکتر سید حمید پورمحمدی، دکتر عبدالمهدی بخشنده، مهندس عباس کشاورز، مهندس عباس زارع، دکتر علی کیانی راد، مهندس عبدالرضا کریم پور، مهندس امیر فاتح وحدتی
تاریخ : 94/10/07
 

عنوان :    سیاست های صنعت نفت، گاز  و پتروشیمی
سخنرانان : مهندس حمیدرضا عراقی، دکتر مهدی عسلی، مهندس محمدحسن پیوندی، مهندس احمد داودی
تاریخ : 94/10/29
   

عنوان :  اندازه گیری و تحلیل شاخص های اقتصاد مقاومتی
سخنران : دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسه
تاریخ : 94/11/07
   

عنوان :  ارائه یافته های مقدماتی گزارش بخش پولی، شش ماهه اول 1394
سخنران : دفتر آمار و پایش اقتصادی موسسه
تاریخ : 94/12/1
       

http://conference.imps.ac.ir/conference//196
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان