خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
  
سخنرانان:  دکتر مهدی صادقی شاهدانی، علی رحیمی
 
عضو پنل: محمد حسین ملائک
 

تاریخ:  دوشنبه 10 آبان ماه ساعت 12 الی 14
 
 
 
 


 
سخنرانان: دکتر فرهاد نیلی، دکتر سید مهدی برکچیان
عضو پنل: دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی
 


تاریخ: چهارشنبه 12 آبان ساعت 14 الی 16