آسیب شناسی اقتصادی موسسات مالی - اعتباری غیر مجاز در ایران

خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو

 
 
سخنران:  دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی
 
تاریخ: متعاقبا اعلام می شود
 
 

http://conference.imps.ac.ir/News/1/530
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان