بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی در سال 1399

خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
 
سخنرانان: دکتر حسینعلی زادمهر
اعضای پنل: متعاقبا اعلام می شود
تاریخ: متعاقبا اعلام می شود
 
 

http://conference.imps.ac.ir/News/1/517
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان