سمینار تخصصی " اقتصاد توسعه و رفاه کودکان" با سخنرانی آقای علی مختاری، در روز چهارشنبه مورخ 98.02.04 برگزار شد.

سمینار تخصصی " اقتصاد توسعه و رفاه کودکان" با حضور جمعی از معاونین، مدیران، کارشناسان ارشد دستگاه های اجرایی و اساتید برجسته این حوزه، با سخنرانی آقای علی مختاری (دانشجوی دکتری اقتصاد توسعه دانشگاه شهید بهشتی) و با حضور آقایان دکتر یدالله دادگر، دکتر علی مزیکی، دکتر حسین سجادی فر و میثم هاشم خانی به عنوان عضو هیأت رئیسه پنل، در روز چهارشنبه مورخ 98.02.04 در محل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد.

http://conference.imps.ac.ir/News/1/424
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان