سمینار تخصصی " نقش توسعه بخش کشاورزی در فرآیند اقتصاد مقاومتی" در روز دوشنبه مورخ 12 اسفند ماه 1397 در محل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد.

سمینار تخصصی " نقش توسعه بخش کشاورزی در فرآیند اقتصاد مقاومتی" با حضور جمعی از معاونین، مدیران، کارشناسان ارشد دستگاه های اجرایی و اساتید برجسته این حوزه، با سخنرانی آقایان دکتر محمد حسین کریم (عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی) و دکتر مرتضی عزتی (عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس) و با حضور آقایان دکتر حسین امیری، محمد صیادی و مهدی قائمی اصل به عنوان عضو هیأت رئیسه پنل، در روز دوشنبه مورخ12/06/1397 در محل موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد.

http://conference.imps.ac.ir/News/1/384
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان