کارگاه آموزشی 2 روزه "مدل های بازار کار مبتنی نظریه جست و جو" در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 30 دی ماه و 1 بهمن ماه سال 1396 برگزار شد.

کارگاه آموزشی 2 روزه "مدل­ های بازار کار مبتنی نظریه جست و جو" در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 30 دی ماه و 1 بهمن ماه سال 1396 در محل سالن دکتر مشایخی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

این کارگاه که مدرس آن دکتر سید محمدرضا داوودالحسینی ( اقتصاددان ارشد بانک مرکزی کانادا ) بود با همکاری موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

 

http://conference.imps.ac.ir/News/1/256
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان