خانه / کارگاه های آموزشی / کارگاه های برگزار شده

کارگاه های برگزار شده در سال 99

کارگاه های برگزار شده در سال: 1400 1399 1398 1396 1393 1392

عنوان: ادوار تجاری درون زا - بررسی ابعاد تجربی
مدرس: دکتر محمد امین نادریان / با مشارکت: دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی و شلاله صحافی
تاریخ : 1399/11/15 
 
 


 
 

 
عنوان: ادوار تجاری درون زا - مفاهیم و ابعاد نظری
مدرسان: دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی، دکتر محمد امین نادریان
تاریخ : 1399/11/08 
 
 


 
 
 

 

http://conference.imps.ac.ir/kargah//532
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان