کرونا و آسیب های اجتماعی آن

خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
 
سخنرانان: دکتر محمود علی گو، دکتر ستار پروین
 
تاریخ: دوشنبه 23 تیرماه 1399 ساعت 15 الی 17
 
 

http://conference.imps.ac.ir/News/1/499
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان