ابزارهای در دسترس برای کاهش نوسانات در بازار ارز

خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
 
سخنرانان: دکتر حسین توکلیان، حسین باستانزاد
اعضای پنل: دکتر احمدرضا جلالی نائینی، محمدهادی مهدویان، دکتر ناصر خیابانی
تاریخ: 1398/04/17 ساعت 14 الی 17
 
 

http://conference.imps.ac.ir/News/1/431
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان