خانه / کارگاه های آموزشی / کارگاه های برگزار شده

کارگاه های برگزار شده در سال 92

کارگاه های برگزار شده در سال: 1400 1399 1398 1396 1393 1392

عنوان : بدهی های دولت
سخنرانان : پروفسور محمد هاشم پسران - پروفسور هادی صالحی اصفهانی
تاریخ : 92/10/18

http://conference.imps.ac.ir/kargah//235
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان