وضعیت نظام مالیاتی و چگونگی بهبود وصول درآمدهای مالیاتی

خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
 
سخنرانان: دکتر اله محمد آقایی، دکتر محمد وصال، احمد غفارزاده، محمد محمودی، دکتر محمود تولائی
اعضای پنل: دکتر علی مروی، دکتر محمود تولائی
تاریخ: 1398/06/11 ساعت 14 الی 17
 
 

http://conference.imps.ac.ir/News/1/432
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان