گفتمان پیشامدرن و قدرت چین مدرن

خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
 
سخنران: دکتر ابوافضل علمائی فر
اعضای پنل: دکتر بهزاد شاهنده، مهندس مجیدرضا حریری
تاریخ: 1399.03.19
 
 

http://conference.imps.ac.ir/News/1/485
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان