نهادهای سیاسی و خط مشی های اقتصادی

خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
 
سخنران: دکتر عبدالحمید شمس
اعضای پنل: متعاقبا اعلام می گردد
تاریخ: متعاقبا اعلام می گردد
 
 

http://conference.imps.ac.ir/News/1/482
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان