بررسی آثار تحریم های اقتصادی بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران

خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو

 
 
سخنرانان: دکتر فرهاد نیلی، دکتر سید مهدی برکچیان
عضو پنل: دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی

تاریخ: چهارشنبه 12 آبان ساعت 14 الی 16
 
 

http://conference.imps.ac.ir/News/1/579
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان