اقتصاد توسعه و رفاه کودکان

 
سخنران: محمد علی مختاری
اعضای پنل: دکتر یدالله دادگر، دکتر علی مزیکی، دکتر سیدحسین سجادی فر، میثم هاشم خانی
تاریخ: 1398/02/04 ساعت 14 الی 16
 

http://conference.imps.ac.ir/News/1/390
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان