تبیین حاکمیت پایدار و قابلیت کاربرد آن در ایران

 
سخنران: دکتر فرج اله رهنورد
اعضای پنل: دکتر حسین علیپور، دکتر غلامرضا معمارزاده 
تاریخ: 1398/02/09 ساعت 14 الی 15:30
 

http://conference.imps.ac.ir/News/1/379
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان