خانه / کارگاه های آموزشی / کارگاه های برگزار شده

کارگاه های برگزار شده در سال 1398

کارگاه های برگزار شده در سال: 1400 1399 1398 1396 1393 1392

عنوان: چارچوبی برای سیاست گذاری پولی برای یک کشور در حال توسعه و صادر کننده کالای خام
مدرسان: دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی، دکتر محمد امین نادریان
تاریخ : 1398/06/25

 

 
 

عنوان: مبانی نظری سیاست گذاری پولی و چارچوب اجرایی
مدرسان: دکتر سید احمدرضا جلالی نائینی، دکتر محمد امین نادریان
تاریخ : 1398/05/26

 
 

 
 

 

http://conference.imps.ac.ir/kargah//453
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان