تأثیر نظام بانکی بر رشد و توسعه ی چین

خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
 
سخنران: دکتر زهرا کریمی
 
تاریخ: 1398/11/30 ساعت 14 الی 17
 
 

http://conference.imps.ac.ir/News/1/466
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان