امکان طرح دعوا علیه اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) به دلیل استنکاف از رسیدگی به پرونده هایی با طرف ایرانی

خانه / نشست های تخصصی / نشست های پیش رو
 
 
سخنران: دکتر اویس رضوانیان
 
تاریخ: 1398/09/18 ساعت 14 الی 16
 
 

http://conference.imps.ac.ir/News/1/460
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان