نشست تخصصی"اقتصاد غیر رسمی در ایران" با حضور پروفسور اشنایدر، استاد اقتصاد دانشگاه یوهانس کپلر اتریش و دکتر مسعود نیلی برگزار شد.

موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی روز شنبه 24 شهریورماه میزبان پروفسور اشنایدر ، استاد اقتصاد دانشگاه یوهانس کپلر اتریش وجمعی از صاحبنظران وکارشناسان اقتصادی بود. پروفسور اشنایدر در نشست تخصصی"اقتصاد غیر رسمی در ایران" که در این موسسه برگزار شد،ضمن ارائه آمارها و شاخص های بخش اقتصاد غیر رسمی در دنیا به ارائه گزارشی پیرامون وضعیت اقتصاد سایه در ایران پرداخت و مسعود نیلی، رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی مفهوم و تعاریف مختلف اقتصاد غیررسمی را معرفی و سپس برآوردی از حجم اقتصاد غیررسمی ایران در بازه­ های زمانی مختلف، ارائه کرد.

http://conference.imps.ac.ir/News/1/237
Share

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان